Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 69,00 €
Predĺženie 69,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 69,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .build je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .build domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .build môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .build je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .build nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .build môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Ari Registry Services (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .build môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.build).