Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 149,00 €
Predĺženie 149,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 149,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .creditcard je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .creditcard domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .creditcard
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .creditcard je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .creditcard môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .creditcard môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .creditcard môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.creditcard).