Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 18,90 €
Predĺženie 18,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 18,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Prenos domén .desi nie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .desi domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .desi môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .desi je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .desi nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .desi sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Dot Desi LLC (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .desi môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.desi).