Impressum

Spoločnosť: easyname GmbH
Adresa: Fernkorngasse 10/3/501, 1100 Viedeň, Rakúsko
IČ DPH: ATU68122177
IČ DPH (Švajčiarsko): CHE-275.913.227 MWST
IČO: 402196s
Obchodný register Rakúskej republiky: Obchodný súd Viedeň
Konateľ: Stephanie Anderson, Uwe Stadelbauer,
Marcel Chorengel, Ralph Cammerrath
Telefónne číslo: 0375 2854 000
E-mailová adresa:

Všeobecné obchodné podmienky

Tu nájdete naše všeobecné obchodné podmienky.Informácie podľa Zákona o elektronickom obchode (ECG):
www.wkoecg.at

Čo môžeme pre vás urobiť?