Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 54,90 €
Predĺženie 54,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 54,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .vin je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .vin domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .vin môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .vin je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .vin môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .vin sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .vin môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.vin).