Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 €
Kayıt 32,90 €
Uzatmalar 32,90 €
Transfer (yıllık vergi dahil) 32,90 €
Change of the owner 0,00 €
Modification of domain data 0,00 €
Silme sonrasında tekrar oluşturma 109,00 €

General Information

Alan adı transferi .tirol alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .tirol alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .tirol alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .tirol alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .tirol alan adınız özel karakterler içerebilir
Rakam alan adı Bir .tirol alan adı sadece rakamlardan oluşabilir
Kayıt yeri punkt Tirol GmbH (Web sitesi | Hükümler)

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 31 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .tirol domain may be between 1 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.tirol).