Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 41,90 €
Predĺženie 41,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 41,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .properties je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .properties domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .properties môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .properties je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .properties môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .properties sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .properties môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.properties).