Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 68,90 €
Predĺženie 68,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 68,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .solar je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .solar domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .solar môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .solar je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .solar môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .solar sa nemôže skladať len čísiel
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok až do max. 9 rokov
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 4 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .solar môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.solar).